நன்கொடை

இத்தளத்தின் கருவிகளையும், படைப்புகளையும் ஆதரிக்க விரும்பினால் நன்கொடை அளித்து, தொடர்ந்து இணையத்தில் இலவசமாக வழங்க உதவுங்கள்.

இந்தியாவிற்கு உள்ளே/Inside India

neechalkaran@icici
அல்லது
ICICI Bank Mysore
Ac no: 055801514257
Name: Raja Sethu Raman
IFS Code: ICIC0000558
இந்தியாவிற்கு வெளியே/Outside India

அல்லது
For queries, write to me neechalkaran [@] gmail.com